Allmänna bestämmelser och avbojningsregler

(För grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar, vänligen se längre ner på sidan.)

Allmänt

Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller även särskilda regler (se längre ner på sidan).

Beställning och bekräftelse 

En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Givetvis behöver du även informera hotellet/restaurangen om det förekommer eventuella matavvikelser.

Ankomst och avresa 

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 12.00. Konferens och gruppdeltagare ber vi att checka ut före klockan 10.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela hotellet på förhand. Utländska gäster är skyldiga att uppvisa giltigt pass och betala vid ankomst.

Avbeställning och utebliven ankomst för enskilda hotellrum och hotellpaket 

Enskilt rum: Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 18.00 dagen innan ankomstdagen. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 innan ankomstdagen, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning måste du ersätta dessa.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid 

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 16.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 16.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål

Om hotellet inte kan ge dig rum vid ankomst, så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

Hotellet är rökfritt. Vid överträdelse av rökförbud  har hotellet rätt att debitera kunden överträdelse-avgift och omkostnader.

Betalning 

Hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomst eller avresa till hotellet. Vi tar emot VISA, Mastercard och American Express. Hotel Hallstaberget reserverar sig för eventuella prisändringar.

Förvaring, värdesaker, bagage och värdesaker på rummet

Hotellet har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn.  Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta och i annat fall är hotellet inte ersättningsskyldig för fulla värdet av egendomen. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet. 

Din egen säkerhet 

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren.

AVBOKNINGSREGLER FÖR GRUPP- (FR 5 RUM +), ARRANGEMANG-, BRÖLLOP- OCH KONFERENSBOKNINGAR 

1. En beställning (bokning av grupp/konferens/kurs/bröllop eller annat arrangemang) är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske.

2. Senast fyra veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotell Hallstaberget uppgift om antal deltagare samt hotell- och konferensutrymmen.

3. Senast två veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotell Hallstaberget information om antal deltagare och eventuella matavvikelser. Samtidigt skall beställaren lämna program och uppgifter om den utrustning samt möblering som önskas. Detta skall även innefatta tider för måltider. För grupper och konferenser behöver vi vidare en deltagarförteckning med ankomst- och avresetider.

4. Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta Hotell Hallstaberget med 75% av det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

5. Vid avbokning senare än två veckor före arrangemangets början skall beställaren till fullo ersätta Hotell Hallstaberget det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas. 

6. Om Hotell Hallstaberget haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, skall detta ersättas till fullo av beställaren.

7. Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 20 dagar från fakturadatum. Fakturaavgift 100 SEK (gäller ej statliga myndigheter eller avtalskunder). Det går även att betala med kreditkort (VISA, MasterCard eller American Express). Dröjsmålsränta uttages vid försenad likvid.

8. Beställaren är gentemot Hotell Hallstaberget ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även när dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig. 

9. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Hotell Hallstaberget berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Hotell Hallstaberget skall omgående informera beställaren om pristillägget. 

10. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Hotell Hallstaberget kontroll berättigar Hotell Hallstaberget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

11. Hotell Hallstaberget är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

12. Beställda rum kan som regel disponeras från ca 15.00 första dagen.

13. Hotell Hallstaberget har fullständiga spriträttigheter, vilket bland annat innebär att medhavd sprit inte får förtäras i de av myndigheten insynade lokalerna.

14. Hotell Hallstaberget reserverar sig för eventuella prisförändringar.

Offertförfrågan

Skicka en förfrågan via formuläret så kontaktar vi
er för att göra en bokning av konferens.