Vanliga frågor & svar

Frågor om hotellet

Frågor om mat

Har du några övriga frågor kan du Ringa 0620- 123 20 eller maila reception@hallstaberget.se

Offertförfrågan

Skicka en förfrågan via formuläret så kontaktar vi
er för att göra en bokning av konferens.