Hotell Hallstaberget - Logotyp

Policy för personuppgiftshantering

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Hotell Hallstaberget hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. 

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillempning & revidering

Hotell Hallstaberget ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas Hotell Hallstaberget minst en gång per år och uppdateras vid behov. 

Hotell Hallstaberget är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. 

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. 

Organisation & ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till berörd personal. 

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Ge ditt samtycke

Ange den e-postadress du är registrerad i vårt system här. Du får då ett mail med en länk till din personliga profilsida, där du kan välja vilka former av databehandling och vidarebefordran du vill godkänna.

På Svenska

Giving consent

Enter the email address you are registered with in our system here. You will then immediately receive an email with a link to your personal profile page, where you can choose which forms of data processing and forwarding you want to consent to.

In English

Offertförfrågan

Skicka en förfrågan via formuläret så kontaktar vi
er för att göra en bokning av konferens.